Vve Bond Amsterdam

Nieuws & Mededelingen

 • Werp vooral een blik op ons Forum.
 • Meldpunt Blokverwarming: omdat er geen registratie is dreigen huishoudens met blokverwarming geen compensatie te krijgen voor onbetaalbare energiekosten. Daarom start de VvE Bond een Meldpunt, de gegevens gaan we via de gemeente Amsterdam delen met de overheid. Je kunt je hier inschrijven (en toestemming geven om gegevens te delen) https://forms.gle/AiDqazBtfngk1dZ47

 • Onze vijfde nieuwsbrief kan je hier lezen
 • Onze vierde nieuwsbrief kan je hier lezen
 • Onze derde nieuwsbrief kan je hier lezen
 • De notitie die wij uitgereikt hebben aan de wethouder Zita Pels kan je hier lezen
 • Onze tweede nieuwsbrief kan je hier lezen
 • Onze reactie op het nieuwste Coalitieakkoord: Coalitieakkoord zonder VvE’s

Welkom

Doelstelling Bond
Wij zijn allemaal zelf VvE-bestuurslid en hebben een bond opgericht van VvE-bestuursleden, met de volgende doelstellingen:

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Delen en opslaan van kennis
 • Fungeren als klankbord
 • Belangenbehartiging bij gemeente en andere instanties

Activiteiten
Voor het uitwisselen van ervaringen willen we bijeenkomsten organiseren. In eerste instantie denken we aan vier keer per jaar. Voor het opslaan van de collectieve kennis willen we een digitaal platform opzetten, uitsluitend toegankelijk voor deelnemers van de bond. Voor het behartigen van de belangen, verzamelen we wensen en knelpunten, en brengen die onder de aandacht van de gemeente.