Vve Bond Amsterdam

Nieuws & Mededelingen

Welkom

Doelstelling Bond
Wij zijn allemaal zelf VvE-bestuurslid en hebben een bond opgericht van VvE-bestuursleden, met de volgende doelstellingen:

  • Uitwisselen van ervaringen
  • Delen en opslaan van kennis
  • Fungeren als klankbord
  • Belangenbehartiging bij gemeente en andere instanties

Activiteiten
Voor het uitwisselen van ervaringen willen we bijeenkomsten organiseren. In eerste instantie denken we aan vier keer per jaar. Voor het opslaan van de collectieve kennis willen we een digitaal platform opzetten, uitsluitend toegankelijk voor deelnemers van de bond. Voor het behartigen van de belangen, verzamelen we wensen en knelpunten, en brengen die onder de aandacht van de gemeente.