Nieuwsbrief VvE Bond Amsterdam

No. 1, mei 2022

Oprichtingsavond druk bezocht

Meer dan 50 VvE-bestuursleden van ruim 40 VvE’s uit Amsterdam Nieuw-West (en enkele uit andere delen van de stad) bezochten onze oprichtingsvergadering op 6 april in De Serre aan de Pieter Calandlaan. Onder de deskundige gespreksleiding van Hans Tijl (o.a. oud-directeur Ruimtelijke Ordening van het Rijk) bleek al snel dat de VvE-bestuurders vaak tegen dezelfde problemen oplopen, op zoek zijn naar oplossingen en van elkaar willen leren en elkaar willen ondersteunen. Met applaus stemde iedereen in met de oprichting van de VvE Bond.

De eerste bijeenkomst van de VvE Bond, 6 april in De Serre. (foto Hélène de Bruine)

Werk aan de winkel

Het echte werk is nu begonnen. De groep die avond heeft georganiseerd (Lodewijk Berkhout, Maikel van Leeuwen, Marjolein Schager, Eric Spee en Dirk van der Woude) heeft een voorlopig bestuur gevormd (dezelfde groep minus Lodewijk – hij heeft helaas geen tijd) die de vereniging daadwerkelijk gaan oprichten. Omdat dit nogal wat voeten in de aarde heeft maakt de VvE Bond voorlopig graag gebruik van het aanbod van ondersteuning door Eigenwijks, met o.a. het beheren van een betaalrekening.

Volgende bijeenkomst op 14 juni: verkamering en duurzaamheid

Het gaat bij de VvE Bond natuurlijk om de inhoud. Daarom organiseren we op 14 juni in De Opgang, Tussen Meer 68, onze volgende bijeenkomst. Er zijn twee parallelle themasessies: verkamering, woningonttrekking enz., en duurzaamheid (blokverwarming met oliestook of gas, stadsverwarming of andere opties en ook: verduurzamen door woningvergroting).

Op die bijeenkomst wil het bestuur ook een contributievoorstel en zo mogelijk een concept van de statuten presenteren. Het begint om 19.30 uur. We proberen om 21.30 uur klaar te zijn.

Karakter vereniging

We hebben hard nagedacht en veel gesproken over wat voor soort vereniging de VvE Bond zou moeten zijn. Daarvoor waren jullie bijdragen tijdens de oprichtingsavond van enorme waarde. De belangrijkste conclusie is dat de VvE Bond van en voor VvE-bestuursleden is. Het persoonlijk contact, het elkaar ondersteunen staat op de eerste plaats. De gezamenlijke belangenbehartiging – richting gemeente, Liander, Waternet enzovoorts – wordt ook belangrijk gevonden. De VvE Bond richt zich de komende tijd vooral op Nieuw-West, maar staat ook open voor het lidmaatschap van VvE’s uit andere delen van Amsterdam.

Met bovenstaande uitgangspunten in gedachten, stellen we voor de Bond als volgt vorm te geven. Van iedere VvE die lid wordt van de Bond, worden drie bestuursleden stemgerechtigd lid. Bestuursleden van een VvE die nog niet lid is van de bond, kunnen zich individueel aanmelden.

Omdat we de kosten zo laag mogelijk willen houden is het lidmaatschap goedkoop: € 0,50 per jaar per appartementsrecht met een minimum van € 10 per VvE. Individuele leden betalen € 5 per jaar.

We willen deze plannen, inclusief een voorlopige begroting, op de bijeenkomst van 14 juni aan jullie voorleggen. Op een later moment organiseren we een eerste Algemene Leden Vergadering, en nemen we hierover een besluit.


Acties
Aan een kennisbank, met allerlei artikelen, notities, handleidingen, tips & tricks wordt gewerkt.

Oproepen
Het bestuur van de Bond heeft versterking nodig. We hebben veel te doen, en er komt veel op ons af, zoals het organiseren van de bijeenkomsten, het opbouwen van de kennisbank, enz. enz. Wie heeft zin?

En meld je aan voor onze bijeenkomst van 14 juni! Graag via webformulier: https://forms.gle/DA3g1YevTPt9WuXQ7 of anders via vvebond@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Maikel, Marjolein, Eric en Dirk

Ken je bestuursleden van andere VvE’s? Stuur deze nieuwsbrief dan door!

2 gedachtes over “Nieuwsbrief VvE Bond Amsterdam”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *