Nieuwsbrief 7

Beste leden en geïnteresseerden,

Fijn dat jullie ons nog steeds volgen en steunen. Zeker nadat het even stil was rondom de VvE Bond vanwege een intern conflict. Dat is gelukkig voorbij. We hoorden via de mail en in de wandelgangen (en zelfs op straat): ga alsjeblieft door! 

En dat doen we, maar in iets rustiger tempo. We volgen de voor VvE bestuurders belangrijke onderwerpen: verduurzaming en energietransitie, overlast en handhaving en de bouwplannen van de gemeente. We hopen in september weer een bijeenkomst te organiseren. Ook denken we erover om werkgroepen in te stellen. Heb je daar belangstelling voor? Je kunt ons bereiken op ons nieuwe mailadres: vvebondams@gmail.com. Ook het twitter account is vernieuwd: @VvEBondAdam. Het forum blijft hetzelfde en daar kun je veel informatie vinden maar vooral uitwisselen met andere bestuursleden: https://forum.vvebond.nl/

Verplichting voor warmtepomp na 2026 vervalt voor appartementseigenaren

Maandag 1 mei kwam het nieuws dat de verplichting vanuit de overheid is komen te vervallen om als appartementseigenaar en/of VvE na 2026 over te stappen op een warmtepomp als de cv-ketel vervangen moet worden. Ook voor monumenten is de verplichting komen te vervallen. 

Veel VvE’s zullen opgelucht zijn dat de druk van de spreekwoordelijke ketel is. Voor alle overige huiseigenaren en bedrijven geldt dat na 2026 de hybride warmtepomp de norm wordt, tenzij een aansluiting op het warmtenet binnen 10 jaar gerealiseerd wordt. Om dit te stimuleren wordt de 0% rente verduurzaming lening bij het Warmtefonds uitgebreid tot een inkomensgrens van € 60.000,00. En er zijn de ISDE subsidies.

We zijn benieuwd wat dit betekent voor de warmtevisie van de Gemeente Amsterdam, waarin gesteld wordt dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij moet zijn. Ook horen we graag jullie reacties hierop – deel die vooral op het forum.

Meer lezen?

Bericht van Rijksoverheid over hybride waterpomp de norm na 2026
Bericht van de Rijksoverheid over extra pakket klimaatmaatregelen

Compensatieregeling blokaansluiting warmte en/of elektriciteit is een feit

Sinds eind april is de aanvraag geopend voor compensatie blokverwarming en/of blokelektriciteit. Het gaat om compensatie voor een gedeelde warmteaansluiting en indien van toepassing een gedeelde elektriciteitsaansluiting voor huishoudens die nu geen gebruik kunnen maken van het prijsplafond en geen vast contract hebben. Dit slaat op eigenaren binnen een VvE, huurders binnen een wooncoöperatie, studentenhuizen, woongroepen en andere woonvormen waar minimaal 5 huishoudens gebruik maken van een gedeelde warmtevoorziening. De compensatie kan alleen aangevraagd worden door de contracthouder, dus niet door de eindgebruiker, tenzij dat een en dezelfde is.

Wij krijgen vanuit ons netwerk signalen dat veel eigenaren en huurders helemaal niet op de hoogte zijn van deze compensatieregeling. Dus vermoeden wij dat eindgebruikers wellicht over het huidige stookseizoen veel te hoge kosten maken omdat ze de vergoeding waar ze recht op hebben niet krijgen. Een van onze bestuursleden heeft inmiddels de vergoeding voor haar VvE aangevraagd: € 786,45 per zelfstandige woning voor warmtecompensatie 1ste helft 2023 en zei zegt: “Als je zelf je belasting kan invullen, dan kun je ook prima deze compensatie zelf als bestuurslid en als contracthouder aanvragen”. Lukt dat niet, overleg dan met je VvE beheerder. Overigens: Vereniging VvE Belang vraagt het voor zijn leden kosteloos aan in een bulkaanvraag. Daar kun je je dus ook bij aansluiten.

Wat tegenvalt aan deze regeling is dat het tot 13 weken kan duren voordat de aanvraag is goedgekeurd. Ook kan het dan nog 2 tot 3 weken duren voordat het is uitbetaald. Voor sommige VvE’s is dat te laat omdat de eindafrekening al eerder komt, en je eerst moet afrekenen met de eigenaren voordat de compensatie wordt uitgekeerd. Een idee kan dan zijn om je energieleverancier om uitstel van betaling te vragen totdat de compensatie binnen is.

Jullie reacties lezen we graag terug op het forum. En we roepen iedereen op om in je netwerk deze nieuwe regeling bekend te maken, zeker bij kwetsbare groepen. Via deze link kun je de compensatie aanvragen.

Wanneer ben je als VvE “belanghebbend” en wat betekent dat?

Al enige jaren kijkt de gemeente vrij strikt naar wie belanghebbend kan en mag zijn bij juridische procedures.De meeste VvE’s kunnen niet buiten de fysieke grenzen van hun VvE als belanghebbend optreden, tenminste wij zijn nog geen enkele VvE tegengekomen die dat wel kan. Dit kan alleen als een VvE dit in hun splitsingsakte expliciet vermeld heeft. En dat een splitsingsakte lastig aan te passen is, dat weten de meeste VvE’s inmiddels.

Concreet komt het erop neer dat alles buiten een meter van het complex  niet meer in het belang is van de VvE –  tenminste zo beschouwt dat gemeente dat. Het is van belang dat als een VvE bezwaar heeft tegen afgegeven vergunning, zoals een ‘kap van houtopstand’ of een ‘tijdelijke verkeersmaatregel (TVM)’, en niet als belanghebbend kan optreden, dat de bestuurder en/of bewoner een bezwaar of zienswijze op eigen titel indient. Als de VvE dit doet, zal het leiden tot een afwijzing, omdat de VvE als niet belanghebbend wordt gezien. 

In Amsterdam functioneert het publicatieproces van vergunningen helaas slecht. Vergunningen, zoals een kapvergunning, worden soms net een paar dagen voor een activiteit gepubliceerd. Als eenmaal de werkzaamheden op basis van de vergunning zijn verricht dan zal dat leiden tot afwijzing bij bezwaar. Al had je wellicht juridisch gezien 6 weken de tijd, de ‘eenmalige’ daad is nu eenmaal gepleegd. Een voorbeeld uit de praktijk werd op deze manier afgeserveerd: “Het bezwaar is niet-ontvankelijk, omdat de termijn van de vergunning inmiddels is verlopen, de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de parkeervakken zijn vrijgegeven. Er is geen procesbelang meer. Gelet op dit advies heeft de commissie afgezien van het opvragen van de statuten van de VvE om de ontvankelijkheid van bezwaarde te beoordelen.”

Bij de laatste zin zal de oplettende lezer een mogelijke secundaire grond vinden om de partij die het bezwaar indiende als niet-belanghebbend af te serveren.

Zoals eerder beschreven is het belangrijk dat de VvE die bezwaar wil indienen het bezwaar bewust indient als natuurlijk persoon en alleen als  VvE wanneer zij zeker is van het feit dat zij mag optreden als rechtspersoon. Het bezwaar moet voor aanvang van de activiteiten ingediend worden. Soms is dit onmogelijk vanwege het korte tijdsbestek en dan rest de enige mogelijkheid nog om naar de voorzieningenrechter te gaan. 

Achtergrondinformatie over wie wanneer een rechtspersoon belanghebbend is, is te vinden op: http://www.stibbeblog.nl/all-blog-posts/public-law/faq-wanneer-is-een-rechtspersoon-belanghebbende-bij-een-besluit-op-grond-van-artikel-12-lid-3-awb/

Masterplannen Amsterdam

Voor de stadsdelen Zuid-Oost, Noord en Nieuw-West zijn masterplannen in ontwikkeling om de leefbaarheid te vergroten en de armoede en alle bijkomende problemen te verminderen. Het zijn ambitieus opgestelde plannen en het eerste masterplan ZO’Zuid-Oost is op 4 februari 2021 als alliantie van start gegaan. Wij zijn heel benieuwd of er lezers van de nieuwsbrief zijn die ervaring hebben met het meepraten over de masterplannen in Zuid-Oost of Noord.

Omdat de bestuursleden van de VvE Bond allemaal in Nieuw-West wonen, haken wij aan bij het masterplan Nieuw-West dat is omgedoopt tot Samen Nieuw-West. Hierin gaan we proberen onze leden te vertegenwoordigen. Wel hebben we direct onze kritiek geuit op de organisatie: de bijeenkomsten zijn op werkdagen van 9 uur tot 12 uur. Hiermee sluit je werkende mensen uit en we vermoeden dat er veel gepraat zal worden met betaalde en al bekende instellingen en dat de bewoners buitenspel worden gezet. Dat lijkt ons haaks staan op de insteek zoals die in Aanpak Noord wordt gepredikt: bewoners en ondernemers bepalen het tempo. Ook zijn het allianties zonder enig budget of mandaat, dus met enige scepsis sluiten we aan. Heb je hier ideeën over? Laat je horen.

Meer lezen? 

Agenda bijeenkomsten waar de VvE Bond aanwezig is:

  • Woon je in Nieuw-West en wil je als VvE bestuurder andere bewonerscommissies (huur en koop) ontmoeten en van gedachten wisselen over woon thema’s, dan kan dat op woensdag 10 mei van 18.30 tot 21.30 in Ru Pare. Meld je hier aan bij !Woon.  
  • Bijeenkomst Samen Nieuw-West (Masterplan), maandag 15 mei 2023
  • Woensdag 31 mei 16 uur locatie Osdorp: kennismaking VvE Bond met duurzaamheidscoördinatoren gemeente Amsterdam.

Met hartelijke groet van het bestuur,

Maikel van Leeuwen, Marjolein Schager, Eric Spee, Annet Terpstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *