Nieuwsbrief 8

Beste leden en geïnteresseerden,

Het is een hete zomer. De mussen vallen dood van het dak, vers geplante boompjes verdrogen en premier Rutte brengt zijn kabinet ten val. Er is genoeg om ons over op te winden, maar de VvE Bond houdt het hoofd koel. We zullen moeten afwachten wat de nieuwe situatie in Den Haag betekent voor alle huisvestings-, stikstof- en verduurzamingsplannen. Ook zijn we benieuwd naar wat de gemeente nog op de rol heeft staan. We houden het voor jullie in de gaten. We merken dat jullie ons met grote belangstelling volgen en we krijgen regelmatig vragen en aanmeldingen binnen. Soms kan het een paar dagen tot een week duren voordat we antwoorden, maar je krijgt altijd een reactie. We zijn een team van vrijwilligers en het werk voor de VvE Bond moet na (en soms zelfs onder) werktijd gebeuren. In ieder geval komt er weer een fysieke bijeenkomst aan in het najaar; zodra de datum en locatie bekend is, delen we dat met jullie. Dus houd je mail in de gaten.

We hebben in deze nieuwsbrief genoeg onderwerpen om over te schrijven, maar we vinden het ook leuk om input van jullie te ontvangen, dus meeschrijven mag! Stuur ons je ervaring over “best-practices” of “worst-practices” als het gaat om jullie VvE ervaringen -> vvebondams@gmail.com En neem vooral een kijkje op onze vernieuwde website: www.vvebond.nl

LEV (lichte elektrische) voertuigen en aansprakelijkheid
Lev voertuigen zijn lichte, elektrisch aangedreven voertuigen waarmee relatief kleine afstanden kunnen worden afgelegd en ze bevatten allemaal een accu – stepjes zijn een bekend voorbeeld. Deze accu’s worden met regelmaat opgeladen, in huis, op het balkon of in de berging. Niet alle accu’s zijn van een goede kwaliteit en zijn vaak niet goedgekeurd volgens Europese normen. Dit heeft als gevolg dat accu’s met regelmaat in brand vliegen. 

Er zijn in dit jaar in Amsterdam alleen al twee grote branden ontstaan door dit soort accu’s. De VVD in Amsterdam heeft daarom gevraagd om een registratie van deze accubranden

Als VvE ben je verplicht om een opstalverzekering te hebben. Hiermee ben je verzekerd tegen brand, lekkages, vandalisme en diefstal. Wij stelden onszelf de vraag wie aansprakelijk is bij accubranden en we hebben verschillende verzekeraars gebeld die opstalverzekeringen aanbieden. De opstalverzekering zal altijd de schade (de waarde is onderhevig aan de dagwaarde en dergelijke) vergoeden aan de VvE, maar kan bij aantoonbare nalatigheid de veroorzaker eventueel aansprakelijk stellen. Bij navraag bleek dat tot op heden daar nog geen casus van bekend is, maar dat bij de toename van het aantal branden dat zomaar kan gebeuren. Het is daarom aan te raden om bewoners goed te informeren over hun eigen verantwoordelijkheid. Spannender wordt het als de VvE zelf oplaadpunten aanbiedt, maar ook daar kennen wij nog geen casus van. Kortom, goed opletten en scherp blijven op onveilige situaties.

Verzekeringen zijn complexe materie en wij zullen in het najaar uitgebreid ingaan op verzekeringen in de breedste vorm. Te denken valt aan de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering, de juridische en de opstalverzekering en de inboedel en WA-verzekering van de bewoner. Heb je zelf ervaring met accubranden of in andere zin met oplaadpunten en/of accu’s dan is het fijn dat je dit meldt op ons forum.

Overleg !Woon

Op woensdag 28 juni hebben we een vruchtbaar overleg gehad met !Woon. Deze organisatie houdt zich niet alleen bezig met huurdersbelangen, maar ook met VvE’s, en dan vooral de kleinere of gemengde (koop en huur, wordt ook wel ‘gespikkeld’ genoemd) VvE’s. Toch kun je altijd met je vraag als bewoner of bestuurder van een VvE bij ze terecht. We hebben veel onderwerpen besproken, zoals: is het wenselijk om huurders binnen je complex bij de ledenvergadering te betrekken en zo ja, hoe doe je dat? We waren het er snel over eens dat we dat zeer wenselijk vinden omdat leefbaarheid eigenlijk het belangrijkste is binnen een (spikkel) VvE complex en dan heb je alle bewoners rond de tafel nodig: koop en (onder)huur. !Woon gaat kijken of ze hier een webinar voor kunnen opzetten. Heb je zelf ervaringen binnen je VvE hoe je huurders betrekt en/of wat de valkuilen zijn, dan horen we dat graag -> vvebondams@gmail.com

Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Op dinsdag 27 juni hebben twee bestuursleden van de VvE Bond op persoonlijke titel ingesproken bij stadsdeelcommissie Nieuw-West waar het Nationaal Programma Samen Nieuw-West aan de orde kwam. Zowel wethouder Groot Wassink als de programmadirecteur Bashira waren aanwezig. In dit NPSNW werken rijk, gemeente, andere overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen samen om Nieuw-West een betere toekomst te geven. Ook in Noord en Zuidoost zijn er soortgelijke programma’s. Tijdens ons overleg met !Woon bleek dat zij een zetel hebben in het opgave team “Wonen”. Van daaruit wordt gekeken wie zich daarbij aan kunnen sluiten. 

Want we merken steeds weer dat, in tegenstelling tot woningcorporaties, VvE’s en woningeigenaren niet automatisch aan tafel komen bij omvangrijke projecten van de gemeente. Dit zijn natuurlijk gemiste kansen omdat meer dan de helft van de Amsterdamse woningen deel uitmaakt van een VvE. Er heerst nog vaak de gedachte dat de VvE’s de zaken wel goed op orde hebben, actieve besturen hebben en volop aan het verduurzamen zijn. Men heeft weinig oog voor het achteruitgaan van de leefbaarheid en veiligheid rondom VvE’s, vooral verkamering (wat tot veel onrust leidt) en waardoor verduurzaming achterop raakt. VvE bestuurders komen veel in aanraking met de uitdagingen van de stad. Onze stelling is dan ook dat VvE bestuurders de ogen en oren van de wijk zijn en daardoor waardevolle input kunnen leveren.

VvE bestuurders zijn vrijwilligers. We dringen er bij de gemeente opnieuw op aan ervoor te zorgen dat onze kostbare tijd niet onnodig gebruikt wordt voor handhavingstaken en het oplossen van sociaal-economische problemen. Het helpt ons allemaal als de gemeente de VvE’s proactief meeneemt in de beleidsontwikkeling. Een eerste stap is het aanleggen van een register van alle VvE’s in de stad.

Even voorstellen …

We willen graag de bestuursleden van de VvE Bond aan jullie voorstellen en Marjolein Schager mag aftrappen. Marjolein is vanaf het begin bestuurslid van de Bond en al twee jaar voorzitter van haar VvE in Slotermeer:

“Ik ben gevraagd door het bestuur van mijn VvE of ik bestuurslid wilde worden. Dat leek me wel leuk en leerzaam.”

Je hebt lang in Amerika gewoond, bestaat daar ook zoiets als een vereniging van eigenaren in een gebouw, of straat of wijk?

“In Amerika heb ik altijd in een vrijstaand huis gewoond. In grote steden zijn er building associations, zoals er bij sommige VVE’s coöperaties zijn.”

Wat is je grootste zorg in jouw flat of jouw buurt?

“Ik maak me zorgen over veiligheid, armoede en het onderhoud van de openbare ruimte. In mijn VvE zijn er zorgen over verkamering en de overlast die dat geeft. Dat geldt ook voor illegale onderhuur, dus zonder vergunning. Ook verduurzaming, en de financiering daarvan, is moeilijk. En ik zou graag willen dat meer eigenaren zich betrokken voelen bij het gebouw en de VvE.”

Wat zou de gemeente beter kunnen doen?

“De gemeente moet VvE’s actief informeren over verduurzamingsprojecten. Wat zijn de mogelijkheden voor aansluiting op een warmtenet? Wanneer gaat dat in een wijk gebeuren? Als volgens de splitsingsakte woningen in een VvE niet verkamerd mogen worden, dan moet de gemeente daar ook geen vergunningen voor afgeven. En voor de quota – het maximale aantal vergunningen in een wijk – moet óók de al bestaande verhuur meetellen, dus ook de woningen die al verhuurd waren bij de invoering van de quota.”

Wat vind je het leukste in Amsterdam?

“De parken in Nieuw-West!”

Vergeet niet …

… de compensatie blokverwarming aan te vragen. Het is vrij simpel en levert minimaal 700 euro per huishouden op als je blokverwarming hebt en geen vast prijscontract had op 1 januari 2023. Via deze link kun je de compensatie aanvragen. Lukt het niet, stuur ons dan een mailtje: vvebondams@gmail.com

Leestips voor de zomer:

Hoe houden jullie als VvE’s het hoofd (en huis) koel? Deel je ervaringen op ons forum. 

Mooie jeugdherinneringen aan een wijk en tijd die niet meer is. Bas stelt zichzelf en de maatschappij de vraag: waarom is mijn straat gesloopt? Heel herkenbaar voor iedereen die in een buitenwijk woont die in de jaren ‘50-’70 is gebouwd en door stedelijke vernieuwing is veranderd. 

Ervaringen en tips vanuit 20 stedelijke focusgebieden. Nationaal Programma Leefbaarheid & veiligheid.

Agenda VvE Bond:

  • Overleg met projectteam Samen Nieuw-West op 18 augustus
  • Overleg met Vattenfall in augustus
  • Overleg met Team VvE Aanpak Amsterdam in september

Het bestuur van de VvE Bond wenst jullie een fijne zomer en we hopen jullie in het najaar weer live te mogen ontmoeten,

Maikel van Leeuwen, Marjolein Schager, Eric Spee, Annet Terpstra

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden – ©VvE Bond 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *