Nieuwsbrief 9

NIEUWSBRIEF Oktober 2023 editie 9

Beste leden en geïnteresseerden,

het is alweer oktober en het bestuur van de VvE Bond heeft veel nieuws te delen, dus lees vooral verder. Raak je al lezende geïnspireerd en zou je ook een VvE- of bewonerservaring willen delen, stuur het naar ons op. We worden steeds vaker uitgenodigd om aan te schuiven bij kennissessies of andere vormen van overleg. Vind je het leuk om daar aan mee te doen, dan nodigen we je van harte uit.

VvE Bond Amsterdam sluit aan op een regionaal overleg “Leefbaarheid en veiligheid in de VvE’s”

Verschillende ambtenaren uit Rotterdam en Den Haag en belangenorganisaties, zoals !Woon, één woningcorporatie, VvE-010  en de VvE Bond Amsterdam sloten aan in een online sessie om inhoudelijke uitdagingen en oplossingen met betrekking tot Veiligheid en Leefbaarheid in gemengde Vve’s te bespreken. De opvallende afwezigen waren de ambtenaren van de gemeente Amsterdam, zonder opgave van reden. Lees hier het verslag

Commerciële verhuurders

Heb je ook als VvE bestuur last van commerciële verhuurders? Je staat niet alleen. Op 22 augustus publiceerde Het Parool een opiniestuk hierover van VvE Oosterdokseiland. Het bestuur van de VvE Bond Amsterdam vond het een ‘feest’ van herkenning.

Rapport Van fossiel naar fossiel

Het rapport “Van fossiel naar fossiel” wordt maandag 2 oktober verstuurd naar fractieleden in Amsterdam en Den Haag en naar de pers. Het rapport, dat door de VvE Bond is opgesteld, onderzoekt de onmogelijkheden van warmtetransitie voor VvE’s in Amsterdam. Ondanks alle goedbedoelde plannen van zowel de rijksoverheid als de gemeente, blijft er een grote kloof tussen de ambities om de stad aardgasvrij te maken en de moeilijkheden waar een VvE tegen aanloopt bij het aardgasvrij willen zijn. Verduurzamen is een zware taak voor een VvE bestuur dat al vele taken uit te voeren heeft. We zijn dankbaar dat jullie zo veel informatie met ons hebben willen delen en zo hebben we goed onderbouwde adviezen voor de gemeente kunnen opstellen. Het Parool zal er deze week ook aandacht aan besteden, we zullen de link naar het artikel op ons forum plaatsen.

We zijn benieuwd naar jullie reacties op het rapport en het artikel.


Hier link naar het rapport op website

Verder hebben we gesproken met …

… het VvE Loket op vrijdag 15 september. Die hadden weinig nieuws te vertellen behalve dat de wethouder bezig was met plannen om de verduurzamingsagenda te versnellen. Hoe dat in elkaar steekt, kun je lezen in het plan Onze stad van morgen. Wat vooral opvalt is dat de VvE aanpak weinig veranderd is. De aankondiging dat de gemeente zelf warmtenetten wil gaan uitrollen is hoopvol. Maar zoals ons rapport Van fossiel naar fossiel beschrijft, zijn veel VvE’s bouwkundig nog lang niet klaar voor aansluiting op warmtenet en is daar veel ondersteuning voor nodig, die niet geboden wordt. Als je behoefte hebt om zelf met de wethouder hierover van gedachten te wisselen dan kan dat, geef je hier op.
Op donderdag 27 juli zijn we bij Vattenfall geweest om onze zorgen te uiten en signalen van VvE besturen over te brengen als het gaat om moeilijkheden met aansluiting op stadswarmte. Het was een warme ontvangst maar helaas reageert men sindsdien niet meer op onze mails.

We stellen graag bestuurslid Eric aan je voor

Hoe lang woon je al in Amsterdam en hoe zou je je wooncarrière omschrijven?

“Ik woon al 30 jaar in Amsterdam maar mijn wieg staat in Bergen. Ik ben opgegroeid in Overveen en daarna op kamers gegaan in Utrecht. Na mijn studie ben ik gaan werken in Purmerend en woonde ik op de zolder van de oude burgemeesterswoning in Egmond.

Vanuit Egmond ben ik naar Amsterdam Slotervaart verhuisd en daar woon ik nog steeds. Het was voor het eerst dat ik in een VvE ging wonen, daarvoor had ik er zelfs nog nooit van gehoord.”

Welke tip heb je voor mensen die voor het eerst in een VvE gaan wonen?

“Sta je op het punt een appartement te kopen, lees dan eerst de notulen en jaarverslagen. Check hoe gezond en actief de VvE is en of er een professionele beheerder is. Woon je er eenmaal, doe dan mee met het democratisch spel wat zich binnen een VvE afspeelt. Bezoek de Algemene Ledenvergadering en neem plaats in een commissie.” 

Jij bent één van de oprichters van de VvE Bond. Hoe kijk jij terug op de periode tot nu toe?

“De bond bestaat nu dik twee jaar en het is heel enerverend. Ik heb heel veel geleerd. In het verleden was ik actief in de politiek, nu kom ik er op een andere manier mee in aanraking. Het is nuttig om te weten hoe het systeem werkt en aan welke knoppen je moet draaien. Ik leer veel van hoe andere VvE’s georganiseerd zijn, het verbreedt mijn horizon en ik kijk anders tegen onze VvE aan.“

 Wat hebben de VvE’s in Amsterdam nodig om beter te functioneren?

“Er zijn meer vrijwilligers nodig en meer bestuursleden. Het is lastig om die te vinden, omdat er steeds meer expats in de VvE’s wonen, die moeite hebben met de vorm en de taal. Het aantal taken neemt toe naarmate een gebouw veroudert. Ook al heb je een professionele beheerder, die laat je niet voor elk wissewasje komen, want dan lopen de kosten snel op. Er zijn vrijwilligers nodig voor de kascommissie, de technische commissie, het groenbeheer, verduurzaming, noem maar op.” 

Je leest graag en veel, welk boek staat in jouw top 5 aller tijden en waarom?

“Ik heb een hele brede interesse, dat  is een zegen en een vloek. Ik kies voor “A theory of Justice” door John Rawls. Hij is een politiek filosoof die ideeën ontwikkelt voor een rechtvaardige samenleving. Een aanrader!”

Hartelijke groet,

Maikel van Leeuwen, Marjolein Schager, Eric Spee, Annet Terpstra

vvbondams@gmail.com          *        www.vvebond.nl                      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *