Achtergrond van de VvE Bond Amsterdam

VvE, een groot Amsterdams geheim
Het behoort tot de grotere geheimen van de stad: het aantal koop- en huurwoningen dat onderdeel is van een VvE, een vereniging van eigenaren. Met 230.000 woningen gaat het om meer dan de helft van alle huizen in Amsterdam. Van flatgebouwen uit de jaren vijftig tot hypermoderne woonhofjes. Of rijtjes eengezinswoningen, die samen behoren tot een vereniging.

In Amsterdam Nieuw-West staan veel grote appartementengebouwen, vaak met zowel huurwoningen als koopwoningen. Bij elkaar telt Amsterdam nu meer dan 24.000 VvE-en. Duizenden Amsterdammers zijn in hun vrije tijd bestuurslid van een VvE. Het voordeel van vrijwilligers is dat zij vrijwel altijd gericht zijn op het collectieve belang. Een nadeel voor henzelf is dat zij niet-opgeleide amateurs zijn met een chronisch gebrek aan tijd. En dat terwijl een VvE in de grote stad heel wat problemen voor de kiezen kan krijgen (communicatie met bewoners, illegale verhuur, etc.). Bovendien staan ze allemaal voor de opgave van verduurzaming en de financiering daarvan.

Doelstelling Bond
Daarom starten wij, allemaal zelf VvE-bestuurslid, een bond van VvE-bestuursleden, met de volgende doelstellingen:

  • Uitwisselen van ervaringen
  • Delen en opslaan van kennis
  • Fungeren als klankbord
  • Belangenbehartiging bij gemeente en andere instanties

Activiteiten
Voor het uitwisselen van ervaringen willen we bijeenkomsten organiseren. In eerste instantie denken we aan vier keer per jaar. Voor het opslaan van de collectieve kennis willen we een digitaal platform opzetten, uitsluitend toegankelijk voor deelnemers van de bond. Voor het behartigen van de belangen, verzamelen we wensen en knelpunten, en brengen die onder de aandacht van de gemeente.