Achtergrond

In 2021 is de VvE Bond opgericht omdat een aantal VvE bestuurders uit Nieuw-West tegen dezelfde problemen aanliepen en steun bij elkaar zocht. Dat raakte in een stroomversnelling toen bleek dat bij projecten zoals het isolatie offensief de VvE’s nauwelijks genoemd werden, en dat is gek voor een stad waar meer dan de helft van de woningen deel uitmaakt van een VvE. Tijdens de eerste fysieke bijeenkomsten bleek al snel dat er ook belangstelling was uit andere stadsdelen en zo is de VvE Bond Amsterdam ontstaan en gegroeid: door en voor bestuursleden van VvE’s in heel Amsterdam.

De leden van VvE Bond Amsterdam zijn bestuurders van Verenigingen van Eigenaren van gebouwen en complexen in Amsterdam. We zijn allemaal vrijwilligers en we proberen onze gebouwen zo goed mogelijk te beheren.
Dat gaat niet zonder slag of stoot. Veel VvE’s hebben te maken met een slechte staat van onderhoud en staan ook voor een grote verduurzamingsopgave: isoleren, van het gas af en op zoek naar een nieuwe warmtebron.

Ook is in veel VvE’s het sociaal-economische draagvlak niet sterk. Als in het gebouw geïnvesteerd moet worden, levert dat vaak problemen op. En ook problemen als (illegale) verkamering en onderhuur, onveiligheid en criminaliteit komen op het bordje van de VvE bestuurder.

En hoewel het buiten het mandaat van een VvE valt, verwachten bewoners vaak actie van hun bestuur als in de omgeving van het gebouw dingen gebeuren die ongewenst worden geacht, zoals hangjeugd, het kappen van bomen of het wijzigen van een verkeerssituatie.

Gelukkig zijn er ook veel VvE’s zonder problemen en die goed draaien!

In 2018 heeft de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam alle VvE’s in kaart gebracht. Dit is sindsdien niet meer geactualiseerd.