Nieuws en medelingen

Zesde nieuwsbrief februari 2023

Beste leden en geïnteresseerden,

Oprichting VvE bond – “It’s official!”

Na een vliegende start in 2022 is de VvE Bond binnen een jaar tijd gegroeid naar bijna 100 leden. We zijn begonnen in Nieuw-West voor VvE’s in deze wijk maar er sloten al snel VvE’s uit andere stadsdelen aan. Dus we gaan nu VvE’s uit de hele stad verbinden en vertegenwoordigen. De concept statuten van de bond zijn hier terug te lezen. In het voorjaar hopen we alle leden officieel te registreren en ontvangen de leden een factuur. Het lidmaatschapsgeld voor 2023 bedraagt 1 euro per appartementsrecht met een minimum van 20 euro per VvE.

Verder lezen Zesde nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief 5

Deze nieuwsbrief staat bomvol uitdagingen waar we als VVE bestuurders tegenaan lopen in Amsterdam. Bij veel VvE besturen merken we steeds ernstiger zorgen en problemen door de hoogoplopende kosten voor warmte en stroom, verduurzaming en energietransitie. Dit geldt al helemaal voor VvE’s met blokverwarming, daar is immers nog niet duidelijk of en zo ja hoe het prijsplafond daar gaat werken. Veel andere VvE’s hebben te kampen met leden die de woonlasten niet meer kunnen opbrengen.

Verder lezen Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

VvE’s, energie en geld

VvE Bond Amsterdam organiseert thema-avond op 26 oktober, mét wethouder Pels
meld je hier aan

Energie is ongekend duur geworden. Niet alleen individuele appartementsrechtseigenaren komen in financiële problemen, ook voor VvE’s loopt de rekening op. En hoewel de landelijke overheid en de gemeente nu lijken bij te springen, zijn daarmee nog lang niet alle problemen opgelost. Daarom organiseert de VvE Bond Amsterdam op 26 oktober een bijeenkomst voor VvE bestuurders met energiedeskundige Laetitia Ouillet. Ook wethouder Zita Pels (GroenLinks) heeft toegezegd te komen.

Wat kunnen VvE’s en hun leden doen om hun energieverbruik te verkleinen en daarmee hun rekeningen omlaag te brengen? En wat als de energierekening niet meer betaald kan worden? Vooral VvE’s met blokverwarming worstelen met die vraag. Kan een VvE failliet gaan en wie draait dan voor de schulden op?

Ook als het allemaal nog niet zo dramatisch is, zullen VvE-bestuurders aan de bak moeten om hun leden te overtuigen te gaan investeren in energiebesparende maatregelen. VvE’s die daarom de servicekosten verhogen kunnen soms op onbegrip en weerstand rekenen van hun leden – en voor enkelen is alweer zo’n aanslag op hun budget een persoonlijk drama. Hoe ga je daar als VvE-bestuurder mee om?

De VvE Bond heeft energiedeskundige Laetitia Ouillet gevraagd de VvE-bestuurders bij te praten over de energietransitie en de regelingen die de landelijke overheid en de gemeente in het leven hebben geroepen om de hoge energiekosten te beperken. Laetitia Ouillet is senior associate bij eRiskgroup en voorzitter van de landelijke energiecooperatie de Windvogel. Eerder was ze directeur strategic area energy bij de TU/e en werkte ze als directeur strategie bij Eneco. Ze schrijft columns, geeft lezingen en maakt podcasts over de energieproblematiek.

Wethouder Zita Pels (GroenLinks, duurzaamheid, energietransitie en volkshuisvesting) zal omstreeks 19.30 uur de bijeenkomst bezoeken. Ze heeft slechts een kwartier voor ons – wethouders hebben het erg druk. De VvE Bond gaat regelen dat ze een volgende keer meer tijd heeft om met iedereen in gesprek te gaan.

Energiedeskundige Laetitia Ouillet
Wethouder Zita Pels

De bijeenkomst vindt plaats op 26 oktober in De Opgang, Tussen Meer 68, Osdorp, en begint om 19.15 uur. Zaal open om 19.00 uur. Gaarne vooraf aanmelden via het formulier

Activiteiten van de VvE Bond

Verder lezen Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

VvE Bond maakt kennis met wethouder Zita Pels

Nadat de VvE Bond zichzelf via Twitter had uitgenodigd, mocht op 7 juli een delegatie op het stadhuis kennismaken met de nieuwe wethouder volkshuisvesting en duurzaamheid, Zita Pels. In een aangenaam gesprek zijn de doelen van de VvE Bond uiteengezet en is aangegeven waar de Bond de wethouder behulpzaam kan zijn. Natuurlijk is ook duidelijk gemaakt wat VvE’s van het gemeentebestuur nodig hebben.

De werkkamer van Zita Pels was tot voor kort nog een vergaderruimte. Omdat het nieuwe College een wethouder meer telt heeft ze heeft nog geen wethouderskamer, ze doet al haar werk aan een grote vergadertafel. Ze is nog maar net in functie, en is nog aan het inwerken. Ze maakt direct duidelijk dat de Bond in november nog eens langs moet komen, als ze al haar dossiers écht kent.

Verder lezen Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

VvE’s worstelen met verkamering en verduurzaming

Door verkamering en (illegale) verhuur staan de leefbaarheid van wooncomplexen en het woongenot onder druk. Stijgende energieprijzen en (vaak nog onuitgewerkte) plannen van rijk en gemeente vragen om een visie op verduurzaming. Om VvE-bestuurders hiermee te helpen organiseert de VvE Bond Amsterdam op dinsdag 14 juni een bijeenkomst met twee parallelsessies in De Opgang in Osdorp.

Verder lezen Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief VvE Bond Amsterdam

No. 1, mei 2022

Oprichtingsavond druk bezocht

Meer dan 50 VvE-bestuursleden van ruim 40 VvE’s uit Amsterdam Nieuw-West (en enkele uit andere delen van de stad) bezochten onze oprichtingsvergadering op 6 april in De Serre aan de Pieter Calandlaan. Onder de deskundige gespreksleiding van Hans Tijl (o.a. oud-directeur Ruimtelijke Ordening van het Rijk) bleek al snel dat de VvE-bestuurders vaak tegen dezelfde problemen oplopen, op zoek zijn naar oplossingen en van elkaar willen leren en elkaar willen ondersteunen. Met applaus stemde iedereen in met de oprichting van de VvE Bond.

De eerste bijeenkomst van de VvE Bond, 6 april in De Serre. (foto Hélène de Bruine)

Werk aan de winkel

Het echte werk is nu begonnen. De groep die avond heeft georganiseerd (Lodewijk Berkhout, Maikel van Leeuwen, Marjolein Schager, Eric Spee en Dirk van der Woude) heeft een voorlopig bestuur gevormd (dezelfde groep minus Lodewijk – hij heeft helaas geen tijd) die de vereniging daadwerkelijk gaan oprichten. Omdat dit nogal wat voeten in de aarde heeft maakt de VvE Bond voorlopig graag gebruik van het aanbod van ondersteuning door Eigenwijks, met o.a. het beheren van een betaalrekening.

Volgende bijeenkomst op 14 juni: verkamering en duurzaamheid

Het gaat bij de VvE Bond natuurlijk om de inhoud. Daarom organiseren we op 14 juni in De Opgang, Tussen Meer 68, onze volgende bijeenkomst. Er zijn twee parallelle themasessies: verkamering, woningonttrekking enz., en duurzaamheid (blokverwarming met oliestook of gas, stadsverwarming of andere opties en ook: verduurzamen door woningvergroting).

Op die bijeenkomst wil het bestuur ook een contributievoorstel en zo mogelijk een concept van de statuten presenteren. Het begint om 19.30 uur. We proberen om 21.30 uur klaar te zijn.

Karakter vereniging

We hebben hard nagedacht en veel gesproken over wat voor soort vereniging de VvE Bond zou moeten zijn. Daarvoor waren jullie bijdragen tijdens de oprichtingsavond van enorme waarde. De belangrijkste conclusie is dat de VvE Bond van en voor VvE-bestuursleden is. Het persoonlijk contact, het elkaar ondersteunen staat op de eerste plaats. De gezamenlijke belangenbehartiging – richting gemeente, Liander, Waternet enzovoorts – wordt ook belangrijk gevonden. De VvE Bond richt zich de komende tijd vooral op Nieuw-West, maar staat ook open voor het lidmaatschap van VvE’s uit andere delen van Amsterdam.

Met bovenstaande uitgangspunten in gedachten, stellen we voor de Bond als volgt vorm te geven. Van iedere VvE die lid wordt van de Bond, worden drie bestuursleden stemgerechtigd lid. Bestuursleden van een VvE die nog niet lid is van de bond, kunnen zich individueel aanmelden.

Omdat we de kosten zo laag mogelijk willen houden is het lidmaatschap goedkoop: € 0,50 per jaar per appartementsrecht met een minimum van € 10 per VvE. Individuele leden betalen € 5 per jaar.

We willen deze plannen, inclusief een voorlopige begroting, op de bijeenkomst van 14 juni aan jullie voorleggen. Op een later moment organiseren we een eerste Algemene Leden Vergadering, en nemen we hierover een besluit.


Acties
Aan een kennisbank, met allerlei artikelen, notities, handleidingen, tips & tricks wordt gewerkt.

Oproepen
Het bestuur van de Bond heeft versterking nodig. We hebben veel te doen, en er komt veel op ons af, zoals het organiseren van de bijeenkomsten, het opbouwen van de kennisbank, enz. enz. Wie heeft zin?

En meld je aan voor onze bijeenkomst van 14 juni! Graag via webformulier: https://forms.gle/DA3g1YevTPt9WuXQ7 of anders via vvebond@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Maikel, Marjolein, Eric en Dirk

Ken je bestuursleden van andere VvE’s? Stuur deze nieuwsbrief dan door!