Conclusie

Met het huidige tempo van de warmtetransitie in Amsterdam zullen de klimaatdoelstellingen voor 2030, 2040 en 2050 niet behaald gaan worden. De VvE besturen die heel graag willen verduurzamen worden niet de juiste hulp en middelen geboden. Veel VvE besturen komen helemaal niet toe aan verduurzamen door het enorme takenpakket dat ze al hebben. Ook blijven er kansen liggen door slechte beeldvorming over stadswarmte. Daarnaast is er weinig tot geen aandacht voor de hittestress die in de wijken en woningen toeneemt en dat zou onderdeel moeten zijn van de verduurzamingsopdracht. Ook hoort daarbij aandacht voor modernisering van de nog bestaande oudbouw woningvoorraad.

Het is vooral schokkend hoe weinig hulp op aanvraag wordt geboden. Daarbij valt op dat de toon van de ambtenaren vaak vooringenomen is en haaks staat op de visie van de Rijksoverheid. In alle plannen die tot nu toe worden gemaakt door de gemeente worden de VvE besturen niet of nauwelijks geraadpleegd. Met zoveel verschillende soorten VvE’s in Amsterdam is goed onderzoek nodig waarna maatwerk kan worden geboden. Maar er wordt weinig data verzameld en het kleine aantal onderzoeken dat eerder is gedaan, wordt niet gebruikt. Amsterdam en de enorm betrokken VvE besturen verdienen veel beter. Daarom sluiten we dit rapport af met een aantal adviezen waarvan we hopen dat alle ambtenaren, beleidsmakers en politici zich tot het uiterste zullen inspannen om ook de woningeigenaren en huurders binnen een VvE een klimaatbestendige, maar ook financieel vriendelijke toekomst te bieden.