Subsidies & Leningen

De verduurzamingssubsidies voor VvE’s zijn door de gemeente Amsterdam na 2021 geruisloos afgeschaft, tenzij de VvE deel uitmaakt van een specifiek projectgebied: Confuciusbuurt, Hakfoort-Huigenbos, K-buurt midden en Wildemanbuurt. Ook hier geldt dat een complex volledig aardgasvrij moet zijn om aanspraak te kunnen doen op de zogeheten “Warm Amsterdam Aardgasvrij” subsidie. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor wijkinitiatieven zoals WENS. 

Overige VvE’s kunnen gebruikmaken van de twee RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) regelingen: de SVVE (Subsidie Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars) en de SAH (Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen). 

Tot 1 januari 2023 was dit een lastige subsidie vanwege de eis dat er minimaal twee isolatiemaatregelen moesten worden uitgevoerd om aanspraak te kunnen maken. Dat is versimpeld naar één isolatieregeling. Voor een woningeigenaar geldt dan ook nog dat het met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd tot 1 april 2022. Dit geldt helaas niet voor VvE’s.

De SVVE regeling kan alleen gebruikt worden voor aansluiting op het warmtenet als de VvE uit 100% eigenaar/bewoners bestaat  Anders moet men aanspraak op de SAH regeling doen. Aangezien de VvE’s uit dit rapport allemaal tenminste één  appartement in verhuur hebben, richten wij ons hier op de SAH-regeling. De SAH-subsidie keert per appartement binnen een VvE een bepaald bedrag uit aan subsidie als het gehele appartement gasloos is. Bestaat het te verduurzamen complex uit 15 appartementen, waarvan er 5 de individuele gasaansluiting blijven behouden, dan keert de SAH-regeling dus 10 keer subsidie uit in plaats van 15 keer. 

De woordvoerder van het RVO zegt hier desgevraagd over: 

“Het ministerie heeft de SAH in het leven geroepen om aardgasvrije (huur)woningen te realiseren d.m.v. een aansluiting op het warmtenet, dan betekent dat daarmee ook dat het gas in zijn geheel uit de woning moet, dus ook voor kookgas en vervolgens de gasmeter kan worden afgesloten en verwijderd. Woningen die hun gasaansluiting willen behouden ontvangen dan ook geen SAH subsidie. Dit is een beleidsmatig besluit.”

Vereniging Eigen Huis heeft in het voorjaar van 2023 onderzoek gedaan naar het aanvraagproces voor subsidies en kwam tot de conclusie dat veel individuele eigenaren moeite hebben met het aanvragen van subsidies. De VvE Bond ontvangt dezelfde meldingen: eigenaren hebben moeite met het vinden van het juiste formulier, specificaties die nodig zijn voor de aanvraag ontbreken op offertes of facturen van leveranciers, bedragen worden na installatie pas uitgekeerd, opmeten van glasoppervlakte is ingewikkeld, het uiteindelijke subsidiebedrag is zo laag dat het de moeite en inspanning niet waard is. Er is te weinig informatie bekend over VvE’s die subsidies aanvragen voor een maatregel in 2023.

Via het Warmtefonds zijn verduurzamingsleningen beschikbaar voor VvE’s en individuele woningeigenaren. In het laatste geval kan er zelfs voor lage inkomens een rentevrije lening worden afgesloten of een combinatie lening waarvan de eerste vijf jaar aflossingsvrij is. De minimale lening per VvE is €25.000,-. De maximale lening is afhankelijk van het aantal wooneenheden. Per wooneenheid is het maximum €30.000,-. Of zelfs € 65.000,- bij een ‘Zeer Energiezuinig Pakket’. De lening kan in 10, 15 en 20 jaar worden afgelost tegen verschillende rentepercentages. Ook kleine VvE’s van 2 tot 8 wooneenheden kunnen een lening aanvragen. Gemeente Amsterdam geeft 1% rentekorting. Het is onbekend hoe lang de rentekorting van kracht is.