Tot slot

Veel eigenaren in VvE’s en veel VvE besturen zijn overtuigd van de noodzaak van de warmtetransitie en bereid zich hiervoor in te zetten. Maar ook staat veel eigenaren financieel het water aan de lippen, staat de leefbaarheid in het gebouw onder druk en/of functioneert de VvE slecht. Rijksoverheid en gemeente moeten in hun beleid met dat hele brede scala rekening houden.

De VvE Bond Amsterdam is meer dan bereid om de bevindingen en adviezen in dit rapport toe te lichten.

Wij  bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van dit rapport.